Политика за поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://onlinezala.bg, собственост на Арт Еф Ком ЕООД.

Арт Еф Ком ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с обработването на лични данни и уважава поверителността на вашите личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка, бихме искали да споделим с нашата „Политика за поверителност“.

В „Политика за поверителност“ са описани нашите политики и процедури, относно събирането и обработването на вашите лични данни.

Тази политика е валидна само по отношение на услугата, която предоставяме – безплатен достъп до онлайн информация и консултации – и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни или услуги.

Нашите данни за контакт са:

Арт Еф Ком ЕООД
ЕИК:205186272
Седалище и адрес за кореспонденция:София, Младост 4, бл. 433, вх. 4, ап. 114
Управител: Катя Делипавлова
Телефон: +359 896 57 30 81
E-mail: office@artefcom.com

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№ 2
+ 359 2 915 35 18
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

Какви лични данни събираме и защо?

Ние събираме следната лична информация от използващите потребителите на нашия сайт:

  • Директно чрез регистрация в уебсайта: електронна поща, записвайки се за онлайн бюлетин или попълвайки формуляр за контакт.
  • Посредством Google Analytics и Facebook Pixel – данни за трафика и поведението на Ползвателите.

Използвайки нашият уебсайт, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Ние бихме могли да използваме ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяното съдържание. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

СуперХостинг

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на „СуперХостинг.БГ“ ООД.

Google Analytics

Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия уебсайт, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип потребители използват уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме съдържанието.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за вашия уеб браузър.

Съгласявайки се да посетите сайта ни, вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на уебсайта, включително Display Advertising, и декларирате, че ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

MailChimp

Нашият e-mail бюлетин, включително e-mail адресите на всички записани в него абонати, се намира на сървърите на MailChimp и се изпраща чрез тях. Необходимо ни е да събираме тези данни от потребителите, които изрично ги предоставят, за да можем да изпращаме бюлетина, който съдържа полезна информация и понякога информира за продукти или услуги, които абонатите могат да закупят. Всеки абонат на бюлетина получава линкове, съдържащи се във всяко писмо от бюлетина, които му дават възможност да види какви негови данни съхраняваме в системата на MailChimp, както и да ги изтрие и да спре да получава бюлетина.

WordPress

Уеб сайтът работи със система за управление на съдържанието WordPress. За контрол на спам коментарите се използва разширението Akismet. При публикуване на ваш коментар на уеб сайта е възможно e-mail адресът ви и съдържанието на коментара да бъдат изпратени до сървъри на Automattic, които да определят дали вашият коментар е спам. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Услуги за споделяне в социални медии

Предоставяме бутони за лесно споделяне на нашите публикации в популярни социални мрежи. Тези бутони са необходими, за да можем да осигурим възможност за споделяне на материалите, които публикуваме. Възможно е те да събират статистическа информация за потребителите на уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия уебсайт, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея.

Предоставяме ли лични данни на трети страни?

НЯМА да разкриваме вашите лични данни на трети страни.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Връзки към електронни страници на трети страни

Статиите в този сайт могат да съдържат връзки към материалите и услугите на трети страни и могат да ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни“). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез съдържанието ни или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Как гарантираме защитата на личните ви данни?

Гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Какви права имате по отношение на предоставените от вас лични данни?

  • Да получите файл, съдържащ всички ваши лични данни, които съхраняваме.
  • Да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас.
  • Да поискате коригиране на своите лични данни.
  • За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете с нас на office@artefcom.com

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от вашите лични данни, като подадете заявка за това на office@artefcom.com

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това вашите данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази политика за защита на личните данни

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Арт Еф Ком ЕООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички потребители на уебсайта.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от наша страна и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, можете да преустановите използването на уебсайта.

Дата на влизане в сила: 07.11.2020 година.